Haskap Haskap 96,3 ha (га) Raspberry Raspberry 16 ha (га) Blueberry Blueberry 20 ha (га) Blackberry Blackberry 10,5 ha (га) Red currant Red currant 15,5 ha (га) Black currant Black currant 3 ha (га) Gooseberry Gooseberry 5 ha (га) Apples Apples 170 ha (га) Vegetables Vegetables 50 ha (га)